Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn bij ons van grote waarde en van harte welkom.
Zonder vrijwilligers kunnen we de voedselbank wel sluiten. Gelukkig zijn er erg veel mensen die het belangrijk vinden zich in te zetten voor hun medemens.
Deze vrijwilligers melden zich voor verschillende soorten werkzaamheden:
  • Voedselpakketten samenstellen
  • Onze bestelbus heeft chauffeurs nodig die de pakketten rondbrengen of produkten moeten halen bij leveranciers en het distributiecentrum
  • We hebben gastheren en gastvrouwen nodig die de pakketten aan de klanten uitleveren
  • We hebben mensen nodig die in ons opslag- en distributiecentrum allerlei werkzaameheden verrichten
  • We kunnen ook heel goed mensen op de achtergrond gebruiken die bijvoorbeeld de nieuwsbrief samenstellen e.d.
  • We hebben ook vrijwilligers nodig die verantwoordelijk zijn voor bepaalde onderdelen van de organisatie
  • Te veel om op te noemen dus.
Meldt u zich gerust aan als u kennis met ons wilt komen maken. Ons team is een team waarop je kunt bouwen en waar een grote mate van saamhorigheid heerst.

We vinden het van belang dat we hieronder vermelden wat we verwachten van onze vrijwilligers. Leest u het maar eens rustig door en bepaal voor u zelf of u zich hierin kunt vinden:

Profiel
Het werken bij de voedselbank vereist allereerst het tonen van respect voor alle mensen. Dit blijkt uit een goede houding bij de omgang met klanten, winkeliers, leveranciers enz. In het samenwerken met andere vrijwilligers van de voedselbank is wederzijds respect het uitgangspunt. Mensen verschillen op vele manieren van elkaar en denken en handelen niet altijd op dezelfde manier of op een manier die u, met uw achtergrond verwacht. Daar moet u rekening mee houden.
Beschikbaarheid
Het werken als vrijwilliger is uiteraard niet vrijblijvend. Je aanmelden als vrijwilliger betekent dat je voor een bepaalde periode beschikbaar bent: onder het motto: vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid.

Datum/Tijd


Het is vandaag: 15-07-2024
De tijd is: 22:10
Weeknummer is: 29

Sponsoren

Geen sponsoren om weer te geven.


Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06-39775575
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

Twijnstraweg 6e
2941 BW Lekkerkerk
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.