Anbi
Klik hier om jaarverslag 2019 te openen.

Stichting Voedselbank IJssel en Lek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68966369; Het RSIN-nummer is 8576.67.580
De akte van de stichting is 14 juni 2017 bij notaris mr Van Veen te Nederlek verleden.

De Stichting Voedselbank IJssel en Lek is lid van stichting Voedselbanken Nederland.
Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
  • De heer Mr. J.H. Oosters (voorzitter)
  • De heer F. Bru├źns (secretaris)
  • Mevrouw E. Tak-Melkert (penningmeester)
  • Mevrouw M. Holst-Brink (lid)
  • De heer drs. F.M.J. Crouwers (lid)

Postadres:
Asserlaan 20, 2871 LL. Schoonhoven
Bezoekadres
Twijnstraweg 6e, 2941 BW  LEKKERKERK

Doelstelling
Het verzorgen van gezond voedsel voor mensen die (tijdelijk) financieel niet in staat zijn om wekelijks een gezond voedselpakket aan te schaffen. Tevens wordt hiermee de verspilling van goed voedsel tegengegaan.

Beleidsplan (op hoofdlijnen)
In de gemeente Krimpenerwaard is de voedselbank actief om sponsoren te werven die geld en goederen schenken aan de voedselbank. De goederen zijn bestemd om uit te delen aan de mensen die financieel niet in staat zijn om gezond voedsel voor zichzelf en eventuele gezinsleden te verkrijgen. Het geld dat we vragen is bestemd voor de exploitatie van de voedselbank: aanschaf en onderhoud van bestelbus (met koelfaciliteit), verwarmings- en electriciteitskosten, alsmede voor de huur van ruimtes waar de uitgifte en de opslag worden gerealiseerd.

Aan de kerken in de gemeente Krimpenerwaard wordt een bijdrage gevraagd voor een product van de maand dat niet standaard in een voedselpakket aanwezig is maar dat wel noodzakelijk is voor sociale omgang; te denken valt aan bijvoorbeeld tandpasta, zeep, e.d. Ook kan het product van de maand een product zijn dat voor een beetje extra luxe zorgt in het dagelijks leven.

Aan de scholen in de gemeente wordt ook een bijdrage gevraagd in de vorm van ingezamelde producten met als doel de voorraad op peil te houden en tevens de leerlingen bewust te maken van het feit dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat voedsel en andere producten verkrijgbaar zijn.

Beloningsbeleid:
Allen die aan de stichting Voedselbank IJssel en Lek verbonden zijn krijgen geen beloning; er wordt aan niemand een salaris uitgekeerd.

Activiteiten:
Er is veel werk gemaakt van de organisatorische opbouw van de stichting (14 juni 2017). Er moeten ruimtes worden gezocht en elke week worden er 90 voedselpakketten uitgereikt. Nu nog worden wij zwaar ondersteund door de overkoepelende organisatie Voedselbanken Nederland en het distributiecentrum in Rotterdam. Nu de organisatie vorm heeft gekregen richt de focus zich op het verwerven van producten om een voorraad op te bouwen. Omdat wij drie uitgiftepunten willen organiseren in de gemeente Krimpenerwaard moeten er in diverse regio's van de gemeente vrijwilligers gezocht worden. Wij zijn in de startfase van een definitief opslag- en distributiecentrum in Stolwijk. Daarvoor worden allerlei voorbereidende werkzaamheden verricht.

Datum/Tijd


Het is vandaag: 15-07-2024
De tijd is: 23:11
Weeknummer is: 29

Sponsoren

Geen sponsoren om weer te geven.


Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06-39775575
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

Twijnstraweg 6e
2941 BW Lekkerkerk
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.