Weeknummer Weeknummer is:
Missie-visie-doelstelling
Onze missie is dat iederéén moet kunnen beschikken over gezond voedsel.
Dat betekent dat mensen die om een of andere reden (tijdelijk) niet kunnen beschikken over goed en gezond voedsel niet hun toevlucht moeten zoeken tot allerlei vormen van junkfood waar de gezondheid van mensen onder lijdt

Visie
Daarom doen wij elke week ons uiterste best om een zo gevarieerd mogelijk voedselpakket aan te bieden met voedsel dat door ons is goedgekeurd en gevarieerd genoeg is om geen gezondheidsrisico's te lopen. Wij letten op alle gezinsleden en houden rekening met leeftijdsverschillen.

Kernwaarden
Onze voedselbank hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:
  1. We werken uitsluitend met vrijwilligers
  2. We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  3. We verstrekken gezond voedsel
  4. We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  5. We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  6. We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)

  7. We zijn transparant in onze verantwoording

De VIJL heeft als doelstelling:
  1. het bestrijden van (verborgen) armoede,
  2. verspilling van bruikbaar voedsel tegengaan

De VIJL wil deze doelstelling realiseren door geschikte voedseloverschotten in te zamelen en deze gratis ter beschikking te stellen aan mensen die onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Bij de samenstelling/uitgifte van de voedselpakketten staat de voedselveiligheid voorop. Voor het realiseren van deze doelstelling is de VIJL afhankelijk van particulieren, kerken/diaconieën, burgerlijke gemeente, bedrijven en fondsen.

Sponsoren

logo Plus Van HoltenPlus Van Holten
Populierenlaan 5 Stolwijk
https://www.plus.nl/supermarkten/stolwijk_plus-van-holten_615
Kalkman Handelsonderneming BV te Krimpen aan den IJssel
Albert Heijn Slingerland te Lekkerkerk
Plus Rechtuyt te Schoonhoven
Konings Zuivel te Bergambacht

Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06 22647684
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

't Vaartland 11
2821 LH STOLWIJK
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.