Weeknummer Weeknummer is:
Beleidsplan
(op hoofdlijnen)
In de gemeente Krimpenerwaard is de voedselbank actief om sponsoren te werven die geld en goederen schenken aan de voedselbank. De goederen zijn bestemd om uit te delen aan de mensen die financieel niet in staat zijn om gezond voedsel voor zichzelf en eventuele gezinsleden te verkrijgen. Het geld dat we vragen is bestemd voor de exploitatie van de voedselbank: aanschaf en onderhoud van bestelbus (met koelfaciliteit), verwarmings- en electriciteitskosten, alsmede voor de huur van ruimtes waar de uitgifte en de opslag worden gerealiseerd.
Aan de kerken in de gemeente Krimpenerwaard wordt een bijdrage gevraagd voor een product van de maand dat niet standaard in een voedselpakket aanwezig is maar dat wel noodzakelijk is voor sociale omgang; te denken valt aan bijvoorbeeld tandpasta, zeep, e.d. Ook kan het product van de maand een product zijn dat voor een beetje extra luxe zorgt in het dagelijks leven.
Aan de scholen in de gemeente wordt ook een bijdrage gevraagd in de vorm van ingezamelde producten met als doel de voorraad op peil te houden en tevens de leerlingen bewust te maken van het feit dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat voedsel en andere producten verkrijgbaar zijn.
Beloningsbeleid:
Allen die aan de stichting Voedselbank IJssel en Lek verbonden zijn krijgen geen beloning; er wordt aan niemand een salaris uitgekeerd.

Sponsoren

logo Bakkerij CasteleijnBakkerij Casteleijn
Industrieweg 15 Krimpen aan den IJssel
http://www.casteleijnbakker.nl
Spar te Schoonhoven
Plus Van der Vlist te Bergambacht
Albert Heijn te Schoonhoven
EMTÉ Stolwijk te Stolwijk

Alle sponsoren bekijken.

Voor vragen van klanten klik hier en vul het contactformulier in

Tel.: 06 22647684
Bestuur

Voedselbank IJssel en Lek

't Vaartland 11
2821 LH STOLWIJK
RABOBANK: NL85 RABO 0320 3968 00

ANBI-gegevens.